img

ავტომობილის შეძენა

წვდომა ამერიკის სადაზღვევო აუქციონებზე

img

სახმელეთო გადაზიდვა

შიდა გადაზიდვები ამერიკის ნებისმიერი ლოკაციიდან

img

საზღვაო გადაზიდვა

საზღვაო გადამზიდების ფართო არჩევანი

img

მომსახურების სისწრაფე

უმოკლეს ვადებში ტრანსპორტირება საქართველომდე.

img
img
img
img
img
img
img
img